Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόστιμο στις Valve, Capcom, Bandai Namco, ZeniMax, Koch Media και Focus Home

Η Ευρωπαϊκη Επιτροπή έστειλε μπιλιετάκια με τα πρόστιμα στις Valve, Capcom, Bandai Namco, ZeniMax, Koch Media και Focus Home, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης των άνω εταιρειών στους κανόνες που διέπουν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Αγορά. Εξαιτίας της μη τήρησης ενιαίας…