Οι ήρωες του Final Fantasy XVI

O Clive Rosfield είναι το καμάρι του Μεγάλου Δουκάτου της Rosaria. Οντας πνεύμα ανήσυχο και μαχητικό από τα μικράτα του, ο πρωταγωνιστής του Final Fantasy XVI εκπαιδεύτηκε στο σπαθί και την ασπίδα, ώστε να προστατέψει το μικρό του αδερφό από…