Έρχονται τα remaster των Aladdin and The Lion King

Τα δεκαεξάμπιτα Aladdin και Lion King επιστρέφουν στις ζωές μας, ως δύο κομψότατα ριμάστερ. Η συλλογή Disney Classic Games: Aladdin and Τhe Lion King περιλαμβάνει την έκδοση του Aladdin για Mega Drive, Game Boy και Super Game Boy, καθώς και…