Ο Οίκος των Μαυραετών

Ένας από τους τρεις οίκους που θα συναντήσουμε στο Fire Emblem: Three Houses, είναι αυτός των Μαυραετών. Ο περίφημος Οίκος με έμβλημα έναν κατάμαυρο αετό, απαρτίζεται από ευγενείς νέους και νεανίες που χειρίζονται τη μαγεία λες και είναι έμπειροι μάγοι.…