Η Square Enix κατοχύρωσε τα Ever Crisis και The First Soldier

Λίγο πριν μας αφήσει οριστικά το 2020, η Square Enix κατοχύρωσε τις ονομασίες Ever Crisis, The First Soldier, καθώς και το λογότυπο της Shinra. H κατοχύρωση των δύο πρώτων πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ η του λογότυπου έγινε λίγες μέρες…