Ανακοινώθηκε το Civilization VI: Gathering Storm

H Firaxis παρουσιάζει το Gathering Storm, το δεύτερο πακέτο επέκτασης για το Civilization VI. Ως ηγέτες αυτού του κόσμου θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες γεωλογικές και κλιματολογικές αλλαγές, καθώς, είμεθα πολίτες ενός ζωντανού ψηφιακού κόσμου που αλλάζει διαρκώς – και…